Elektronikus Adó Rendszer - Nyíregyháza

Adózási naptár

 

Adónaptár* az önkormányzati hatáskörbe tartozó adók bevallásához, befizetéséhez

Dátum Adóbevallás, bejelentés jogcíme Adóbefizetés jogcíme
Változást követő 15. nap Az építményadó adókötelezettség keletkezése, változása  
Tevékenység megkezdésének napja Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység megkezdésének bejelentése  
Tevékenység befejezésének napja   Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó befizetése
Tárgyhónapot követő hó 12. nap   A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése kifizető által
Tárgyhónapot követő hó 15. nap Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adóról bevallás benyújtása Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése
Negyedévet követő hó 12. nap   A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése magánszemély által
Február 15. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása kifizető által  
Március 15.   A helyi iparűzési adóelőleg, az építményadó és a gépjárműadó I. félévi részének befizetése
Március 20. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által  
Március 31. Talapterhelési díj fizetési kötelezettségről bevallás benyújtása Talajterhelési díj befizetése
Május 31. Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása Megfizetett iparűzési adóelőleg és a tényleges adó különbözetének befizetése, illetve visszaigénylése
Szeptember 15.   II. félévi iparűzési adóelőleg, építményadó és gépjárműadó befizetése
December 20.   Helyi iparűzési adóelőleg várható éves fizetendő adó összegére történő kiegészítése

* Az üzleti évet választó adózókra eltérő szabályok vonatkoznak

Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)